In memoriam Rik Bovenberg 1957-2020

Op dinsdag 15 september is, geheel onverwacht, Rik Bovenberg overleden. Hiermee heeft de Marie Kamphuis Stichting niet alleen haar gedreven voorzitter maar bovenal een betrokken, humorvol en sociaal mens verloren.


In de laatste bestuursvergadering, slechts een week voor zijn overlijden, gaf hij aan volgend jaar vervroegd met pensioen te willen gaan om meer van het leven te kunnen gaan genieten. Hoewel hij zijn werkzame leven wilde afsluiten liet hij ook weten het voorzitterschap te willen voortzetten. Zijn betrokkenheid bij de stichting was groot en binnen het bestuur werd zijn aanbod unaniem geaccepteerd. 


Sinds 1 januari 1996 maakte hij deel uit van het bestuur, eerst als lid en nu al meer dan 10 jaar als voorzitter. Met een groot hart voor het maatschappelijk werk heeft hij zorg gedragen voor de nalatenschap van Marie Kamphuis en meegewerkt aan vele activiteiten, waaronder het in stand houden van de bijzondere leerstoel, het organiseren van de tweejaarlijkse Marie Kamphuis Lezing, de uitreiking (tot 2017) van de MKS-prijs en het opzetten en in stand houden van het Marie Kamphuis Archief.


Naast deze formele activiteiten had Rik ook zorg voor de laatste rustplaats van Marie Kamphuis door jaarlijks haar graf in Groningen te bezoeken. Verder heeft hij zich er hard voor gemaakt dat er in 2013 een biografie, Grande dame van het social casework – Marie Kamphuis 1907-2004, gepubliceerd kon worden. Sinds 1994 organiseerde hij een tweejaarlijkse studiereis naar Amerika, waarmee hij in de voetsporen trad van Marie Kamphuis die inspiratie voor de professionalisering van het maatschappelijk werk uit haar studiereizen naar Amerika haalde. Iedere gelegenheid om de verworvenheden van Marie Kamphuis en de naar haar genoemde stichting voor het voetlicht te brengen greep hij aan, met verve.


De Marie Kamphuis Stichting zonder Rik is eigenlijk ondenkbaar. Het bestuur wenst familie, vrienden en collega’s veel sterkte bij dit verlies.


Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, waar Rik directeur bestuuder was, heeft een online condoleanceregister geopend.