Marie kamphuis stichting

Tekstgrootte

Marie Kamphuis Archief

Voor onderzoek naar de geschiedenis van het maatschappelijk werk


Het Marie Kamphuis Archief verzamelt historisch materiaal over het maatschappelijk werk en persoonlijke verhalen van maatschappelijk werk(st)ers. 
Sinds de oprichting in 1999 hebben diverse beroepsbeoefenaars -maatschappelijk werk(st)ers, opleidingen en instellingen-  hun archieven aan het Archief geschonken. Ook zijn er biografische gegevens verzameld en is er een klein interviewarchief opgebouwd. De collectie groeit nog steeds. 

U bent van harte welkom om onderzoek te komen doen, zie Contact.

 
 
De collectie is onderverdeeld in een digitaal archief (0) en de fysieke archieven: archieven van maatschappelijk werk(st)ers (1), opleidingen (2) en instellingen (3). Bij elk archief vindt u een korte omschrijving. Het merendeel is reeds geÔnventariseerd; door op de onderstreepte titel te klikken verschijnt (in pdf) de inventaris.

Ieder archief binnen de collectie bevat weer ander materiaal: vakliteratuur, lesmateriaal, documenten, artikelen, scripties, verslagen, fotoís, dvdís en persoonlijke verhalen. Zo is er vanuit diverse invalshoeken informatie over de historische ontwikkeling van visies en methodieken, beleid, onderwijs en de benadering van specifieke doelgroepen.


0. Digitaal archief

0.1. Verzameldocument van links en bronnen over wetenschap van het sociaal werk

Als opmaat voor een kennissysteem, aangeraden door de Gezondheidsraad in 2014, is dit een verzameling van publicaties over de wetenschap van het sociaal werk. Het zal nooit af zijn, maar we streven naar een zo volledig mogelijk overzicht. Aanvullingen welkom!
Laatste update: 8 februari 2016


Nummers 1 t/m 3 bevatten de inventaris van het fysieke archief, wat zich bevindt op de Leidseweg 80:

1. Maatschappelijk werk(st)ers


Marie Kamphuis, 1936

1.1. Marie Kamphuis  (1907-2004)


1.1.1. Publicaties van Marie Kamphuis

Kijken in de Spiegel van het Verleden, 2007 (pdf van hoofstuk 1) Verzorgd door Nel Jagt en Berteke Waaldijk. Oorspronkelijke memoires met actuele kanttekeningen (postume uitgave). Het gehele boek is aanwezig in het archief.

1.1.2. Vakliteratuur
Nederlandse, Duitse, Engelse, en Franse literatuur, onderverdeeld op doelgroepen en sectoren van het maatschappelijk werk.

1.1.2. Addendum Vakliteratuur

1.1.3. Documenten 
Tijdschriften, pamfletten, brochures, jaarverslagen, beleidsplannen, redevoeringen, rapporten, nota's en conferentieverslagen. Een ander deel van Kamphuisí documenten (nog ruim zes meter) bevindt zich in het archief van Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

1.1.4. Publicaties over Kamphuis
1.1.5. Fotoís


1.2. J.F. (Bertje) Jens (1913-2009)

Bertje Jens was juriste en docente. In 1940 promoveerde ze in de criminologie en in 1962 werd de door haar ontworpenberoepscode voor maatschappelijk werkers als bindend aanvaard. Ze doceerde aan de Sociale Academie in Amsterdam en aan de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in Groningen.
In haar archiefstukken is de historische ontwikkeling van de beroepscode en van het beroepsprofiel te volgen, en bevinden zich o.a. documenten van een rechtszaak om de privacy van cliŽnten te waarborgen.

1.2.1. Publicaties van en over J.F. Jens

1.2.2. Documenten van J.F. Jens


1.2.3. Vakliteratuur van J. F. Jens

1.3. Meta Petri

Meta Petri (geboren 1922) was vanaf 1956 psychiatrisch sociaal werkster en tot 1983 docente aan De Karthuizer in Amsterdam.
In het archief bevinden zich vakliteratuur, scripties van studenten en artikelen over Petri.
Nette mensen is een interviewartikel door Anoushka Boet, verschenen in Maatwerk 22, december 2004. Petri is voor dit artikel uitgebreid geÔnterviewd door Anoushka Boet. Dit interview (inventarisnr. 1.6.2) is aan te vragen bij het Marie Kamphuis Archief.

Nettie Dewald (geboren 1929) volgde tussen 1959 en 1962 haar opleiding aan de Aemstelhorn (Katholiek Instituut voor Sociale Opleidingen in Amsterdam), waarna zij werkte als medisch maatschappelijk werkster, voornamelijk aan de Hoogstraat in Utrecht.
In het archief bevinden zich lesmateriaal van de Aemstelhorn, haar eindscriptie en vakliteratuur.
Ik wilde verdriet wegnemen is een interviewartikel door Liesbeth Simpelaar, verschenen in Maatwerk, augustus 2013.

1.5. Portretten

  •  Honderd jaar Sociale Arbeid. Portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk. Redactie: Berteke Waaldijk, Jaap van der Stel en Geert van der Laan. Uitgeverij Van Gorcum, 1999. Uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de School voor Maatschappelijk Werk.
  • 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Els Kloek (red.). Uitgeverij Van Tilt, Nijmegen, 2013

1.6. Oral history

  • Als ik iets kan doen, heb ik minder last van vreselijke verhalen (2019), interview met Janny van Heerbeek over de hulpverlening bij seksueel misbruik, door Liesbeth Simpelaar
  • Dat krijg je als vrijwilliger niet voor elkaar (2019), interview met Leida Schuringa over het opbouwwerk, door Liesbeth Simpelaar
  • Maar wat zit er achter die deur? (2015) Interview met Alice van der Pas, door Liesbeth Simpelaar
  • Ik wilde verdriet wegnemen (2013), interview met Nettie Dewald, door Liesbeth Simpelaar, verschenen in Maatwerk augustus 2013
  • 1.6.1. Hall of Fame (1999). Portretten van 68 maatschappelijk werk(st)ers, werkzaam vanaf 1960. Samengesteld door Anoushka Boet en Berteke Waaldijk. Onderwerpen o.a: maatschappelijk werk met gezinnen, migrantenwerk, interculturele supervisie, kinderbescherming, schoolmaatschappelijk werk en de opleiding. De interviews zijn in te zien in het Marie Kamphuis Archief.
  • 1.6.2. Interviewproject over ouderbegeleiding, 2003, door Anoushka Boet. Deze interviews zijn in te zien in het Marie Kamphuis Archief. Gebaseerd op deze interviews is het artikel: Naastenliefde in een zondags pak, ouderbegeleiding in historisch perspectief; de jaren 1900-1965, 2003, door Anoushka Boet.
  • 1.6.3. De draad van Ariadne, uitgeverij Gopher, 2005, door Amedee Suijver. Dit boekje omvat levensverhalen van oud-studenten en informatie over de Sociale Academie De Karthuizer. In te zien in het Marie Kamphuis Archief of bestelbaar via: http://gopher.nl/shop/title.asp?barcode=ISBN&id=9789051792416. Samenvattingen van de interviews, afgenomen door Amedee Suijver, kunt u hier lezen.

1.7. Lezingen MKS en diverse schenkingen


2. Opleidingen

2.1. ASCA - Hanzehogeschool

Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in Groningen, waar Kamphuis tot 1970 directrice van was, is in 1948 opgericht. In 1986 werd de ASCA opgenomen in de Rijkshogeschool Groningen en is sinds 2009 ondergebracht in de Academie voor Sociale Studies aan de Hanzehogeschool Groningen.

2.1.1. Vakliteratuur ASCA

2.1.2. Levensverhalen van oud-studenten (1966-1970)

2.1.3. Lesverslagen, werkstukken en foto's van Sibbele Witteveen, student 1966-1970
Foto rechts: introductieweek 1967. Studenten graven een lange sleuf 


2.1.4. Wim van der Sluis

Lesbrieven en overdenkingen.Wim van der Sluis was van 1972-2000 methodiekdocent en supervisor.
Hij wilde zijn studenten niet louter boekenkennis overdragen, maar een eigen doordacht geluid laten horen. Om zijn visie te ontwikkelen gebruikte hij vakliteratuur, zijn eigen werkervaring en gesprekken met studenten. Daardoor geven deze aantekeningen, artikelen, verslagen en lesbrieven een goed beeld van de roerige ontwikkelingen in de samenleving tussen 1972 en 2000 en de weerslag daarvan op het onderwijs aan de ASCA.   


2.2. Sociale Academie De Karthuizer en Hogeschool Amsterdam

De Karthuizer was in 1957 voortzetting van de eerste Nederlandse opleiding sociaal werk, de in 1899 opgerichte Opleidingsinrichting voor Sociale Arbeid. In de jaren tachtig ging de school, samen met de CICSA, op in de Hogeschool Amsterdam.
In het archief, wat de tijd tussen 1978 en 2000 bestrijkt, bevinden zich lesmateriaal, scripties en werkstukken. Ze gaan voornamelijk over gender, vrouwenwerk en methodiek.
Hierboven, onder Interviews maatschappelijk werk(st)ers (1.6.3) vindt u een boekje met interviews en informatie over De Karthuizer.
In het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevindt zich een ander deel van het Karthuizer archief (notulen, correspondentie, leerlingenschriften, etc.).

Foto: De Karthuizer in 1975, uit: Ernst Heij en Ernest Hueting: De opbouw van een sociaal-agogische beroepsopleiding 1899-1989, p.145 (inventarisnr: 1.1.2) 

2.3. Publicaties en brochures

Publicaties en brochures van diverse hogescholen, onder andere naar aanleiding van jubilea en symposia


3. Instellingen

 

3.1. JOINT (1974-1989)

JOINT was tot 1989 de landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlening.
In het archief bevindt zich de bibliotheek van JOINT: vakliteratuur, universitaire onderzoeken, onderzoek uitgevoerd door overheden, onderzoek door JOINT zelf, conferentieverslagen, jaar- en projectverslagen van Nederlandse instellingen voor maatschappelijk werk en scripties van studenten van sociale academies.

3.1.1. Vakliteratuur

3.1.2. Praktijkonderzoeken, universitaire scripties en dissertaties
Periode 1950-1989

3.1.3. Onderzoek uitgevoerd door JOINT
Periode 1974-1989

3.1.4. Scripties studenten Sociaal Werk
Periode 1963-1988

3.1.5. Visiestukken en Projectverslagen van instellingen
Periode 1960-1995

3.1.6. Tijdschriften

31.7. Conferentie- en congresverslagen

3.1.8. Jaarverslagen en beleid van instellingen


3.2. Blankenberg Stichting

De Blankenberg Stichting werd in 1871 opgericht en heette tot 1945 'het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen'. Het wilde de nood van alle Amsterdamse armen lenigen, ongeacht naar welke kerk ze gingen. Dat was nieuw in die tijd.
De organisatie voerde telkens weer een andere naam, maar tussen 1969 en 2010 werd de naam 'Blankenberg Stichting' gehanteerd, naar de oprichter in 1871.

Het archief bevat kopieŽn van artikelen en jaarverslagen vanaf 1874 t/m 1971.
In het stadsarchief van Amsterdam bevindt zich het originele archief van de Blankenberg Stichting, onder de naam Zorg en Bijstand, inventarisnr 509: https://archief.amsterdam/

Rechts: tekening van Berlage op de collectekaart van 1908

3.3. VOG

(Vereniging voor ondernemers in de gepremieerde en gesubsidieerde sector)

Periode 1990-2002

 

De VOG werd eind jaren tachtig opgericht en was een landelijke koepelorganisatie voor o.a. instellingen voor maatschappelijk werk. Vanaf 2002 ging de VOG op in de MOgroep, die vanaf 2011 louter een belangenbehartigingsorganisatie werd voor de branche welzijn & maatschappelijke dienstverlening.
Het archief bevat stukken uit de jaren tachtig en negentig, bv. een discussie over voorwaardelijke hulpverlening en over de bereikbaarheid van het a.m.w., interviews met medewerkers van crisisorganisaties en foto's.

Lees hier het boek van Jaap Buitink: Op een lijn. De hulpvraag, hulpverlening, organisatie, kwaliteit, imago en toekomst van het algemeen maatschappelijk werk in Nederland. VOG-sectie AMW, uitgeverij SWP, 1993

3.4. VSD

(Verdere Scholing in Dienstverband)
Periode ongeveer 1970-1975

Deze Stichting werd begin jaren zeventig opgericht om maatschappelijk werkers die in de zwakzinnigenzorg werkten bij te scholen.
Het archief bevat stukken over de oprichting: correspondentie, statuten en reglementen.

3.5. Overige instellingen: MOB's, schoolmaatschappelijk werk, incestverwerkingsgroepen Jeugdzorg Gouda

Bij Jeugdzorg Gouda behoort het artikel: Boet, A. (2003): 'Meidengroepen rond seksueel geweld: Confronterend, maar ook veilig', in: Maatwerk 2003, nr. 2, p. 31-33 

 
Uw materiaal?
 
Heeft u zelf materiaal, of weet u van documentatie die verloren dreigt te gaan, geeft u dat dan aan ons door. Boeken, documentatie, foto's en beeld- en geluidsopnamen zijn welkom. Wij zullen daarbij telkens nagaan of het materiaal betreft dat nergens anders bewaard wordt, want we beschikken over beperkte ruimte.
Wilt u dat de schenker van het materiaal of andere personen anoniem blijven? Daarvoor zoeken we met u naar een oplossing.
 
 
Contact
 
Archief Marie Kamphuis Stichting
Het Marie Kamphuis Archief bevindt zich in het kantoor van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Leidseweg 80, 3531 BE in Utrecht.
 
Het archief is niet elke werkdag geopend. Maakt u daarom een afspraak via e-mail:
archief@mariekamphuisstichting.nl
t.a.v. Liesbeth Simpelaar
 
 


 
 
normaal groter grootst