Marie kamphuis stichting

Tekstgrootte

MKS Lezing
 
 
De Marie Kamphuis Stichting organiseert sinds 1999 de Marie Kamphuis Lezing over een onderwerp op het snijvlak van maatschappelijk werk en maatschappelijke ontwikkelingen. Daartoe worden inspirerende sprekers uitgenodigd die vanuit een specifieke invalshoek het professioneel maatschappelijk werk in een breder kader plaatsen.
De MKS Lezing beoogt tevens verschillende groepen die beroepsmatig betrokken zijn bij de ontwikkeling van het maatschappelijk werk met elkaar in contact te brengen. De eerste lezing vond plaats in het jaar waarin de oudste school voor maatschappelijk werk 100 jaar bestond.
 
Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum heeft de lezing tot en met 2009 in boekvorm gepubliceerd, en ook het tijdschrift Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) besteedt aandacht aan de lezing.
 
2018  Margot Scholte - Op de barricaden?! Over sociaal werk, probleemfiguraties en de aanpak van structurele problemen in het sociaal domein
2017  Marcel Spierts - Pleidooi voor een democratisch sociaal werk

2018  Margot Scholte - Op de barricaden?! Over sociaal werk, probleemfiguraties en de aanpak van structurele problemen in het sociaal domein
 
Na een korte introductie van Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting, opende Margot Scholte op 14 maart 2018 het congres De Dag van de Sociaal Werker in de ReeHorst in Ede met de elfde Marie Kamphuis Lezing.

Margot Scholte. Foto: Marie Kamphuis Stichting.In "Op de barricaden?! Over sociaal werk, probleemfiguraties en de aanpak van structurele problemen in het sociaal domein" gaat zij in op de huidige positie van het sociaal werk, waarin volgens haar meer aandacht zou moeten zijn voor de aanpak van structurele problemen in het sociaal domein. Psychologe en onderzoeker Margot Scholte was tot en met 2014 onder meer werkzaam als lector aan de Hogeschool Inholland en als hoofdredacteur van Maatwerk. Door ziekte moest zij haar taken neerleggen, voor de Marie Kamphuis Stichting was het daarom extra bijzonder dat zij de uitnodiging voor de lezing accepteerde.
 
Margot Scholte tijdens haar lezing. Foto: Marie Kamphuis Stichting.Aan Movisie, waar zij ook jarenlang heeft gewerkt, gaf zij voorafgaand aan de lezing een interview, 'Je kunt niet alles op individueel niveau oplossen'. Hierin zegt zij onder meer: "'In mijn lezing wil ik met name aandacht vragen voor de aanpak van structurele problemen in het sociale domein. Eerder heb ik - samen met Ard Sprinkhuizen - een model uitgewerkt om de veelheid aan methodische werkwijzen, posities en rollen in het sociaal werk beter te duiden. Daarbij gingen we uit van twee dimensies, die van individueel naar collectief aan de ene kant én die van hulpverlening en ondersteuning naar activering en participatie aan de andere kant”.

De tekst van de lezing kan hier gedownload worden: MKS Lezing 2018 - Op de barricaden?! Over sociaal werk, probleemfiguraties en de aanpak van structurele problemen in het sociaal domein - Margot Scholte.
 
 
 
2017  Marcel Spierts - Pleidooi voor een democratisch sociaal werk 
 
De tiende Marie Kamphuis Lezing werd op woensdag 15 maart 2017 gehouden door Marcel Spierts. Zijn lezing "De democratisch sociaal werker” was de opening van het congres De Dag van de Sociaal Werker in de ReeHorst in Ede. De toekomst van het sociaal werk kreeg tijdens het congres een extra dimensie omdat die dag ook verkiezingen werden gehouden voor de Tweede Kamer. 

Marcel Spierts. Foto: Marie Kamphuis Stichting.Marcel Spierts is zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur. Hij werkte lang als docent en onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. In 2014 promoveerde hij op de professionalisering van sociaal-culturele beroepen, zoals sociaal-cultureel werkers, jongerenwerkers, vormingswerkers en opbouwwerkers. Tijdens het congres werd ook zijn nieuwste publicatie gepresenteerd, Visie en bekwaamheid maken het verschil: Over professionele besluitvorming in het sociaal werk, dat hij samen schreef met Mariël van Pelt, Evert van Rest en Sanneke Verweij.
 
Marcel Spierts. Foto: Marie Kamphuis Stichting.Na een korte inleiding door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters waarin ook Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting aan het woord kwam, hield Marcel Spierts zijn pleidooi voor een democratisch sociaal werk. Om het verschil te maken hebben sociaal werkers visie en vakbekwaamheid nodig. Dat vraagt in de toekomst om reflectieve en innovatieve professionals die vragen durven te stellen over het beleid en nieuwe ideeën ontwikkelen, bijvoorbeeld over hun bijdrage aan een democratischer samenleving. De tekst van de lezing kan hier gedownload worden:
 
Na afloop kreeg het publiek, meer dan 200 aanwezigen, ook de mogelijkheid vragen te stellen en te reageren op enkele stellingen.

In het februarinummer van Vakblad Sociaal Werk staat een bewerking van de lezing:
 Spierts, M.  (2017). Democratische professionals: Sociaal werkers nemen stelling zonder vooringenomen standpunt. Vakblad Sociaal Werk, 18(3), 31-33. https://doi.org/10.1007/s12459-017-0050-5 

 


Tijdens het jaarcongres van de Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk (BPSW, voorheen de NVMW) werd op 19 november de negende Marie Kamphuis Lezing gegeven door dr. Lisbeth Verharen, lector Jeugd, Gezin & Samenleving bij Avans Hogeschool en associate lector Acute Intensieve Zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 
Lisbeth Verharen. Foto: Rien Vlam, Marie Kamphuis Stichting.Lisbeth Verharen is opgeleid als maatschappelijk werker, studeerde Algemene Sociale Wetenschappen en promoveerde in 2010 op een onderzoek in het medisch maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij werkte als maatschappelijk werker, docent en onderzoeker.
Zij is tevens lid  lid van de wetenschappelijke adviesraad van de BPSW, voorzitter van het bestuur van de stichting Family and Patiënt Centered Intensive Care (FCIC), lid van de Raad van Toezicht van NIM maatschappelijk werk en bestuurslid van de Marie Kamphuis Stichting.
 
Andere sprekers tijdens het congres waren onder meer Tine Van Regenmortel en Lies Schilder, die de Marie Kamphuis Lezing in respectievelijk 2011 en 2013 hebben gegeven. Na een korte introductie van voorzitter Rik Bovenberg werd de lezing voorafgegaan door een inleiding van Margo Trappenburg, 'Burn out samenleving of lief communisme? Twee typen participatiesamenleving en de gevolgen voor hulpverleners'. In haar lezing gaat Lisbeth Verharen in op de veranderingen in de gezondheidszorg die ook gevolgen hebben voor het sociaal werk.
  
De complete lezing kan via onderstaande link worden gedownload:
 
In het februarinummer van Maatwerk staat een bewerking en ook op de website van Movisie wordt aandacht besteed aan de lezing.
 Verharen, L. (2016). Gezond met sociaal werk: Marie Kamphuis Lezing 2015. Maatwerk, 17(1), 2-6. http://dx.doi.org/10.1007/s12459-016-0002-5
 
  
  
2013  Lies Schilder - De maatschappelijk werker als gezagsdrager: In een wereld die roept om burgerkracht
 
Marie Kamphuisborg, Groningen.De achtste Marie Kamphuis Lezing vond plaats op vrijdag 1 november tijdens het lustrum ‘70 jaar Maatschappelijk Werk Groningen’. De Groningse vestiging van toen nog CICSA (Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid) werd door Marie Kamphuis in 1943 opgericht - clandestien en zonder overheidssteun omdat zij geen "ariërverklaring” wilde ondertekenen. Bij haar pensionering in 1970 heette de school inmiddels ASCA (Academie voor Sociale en Culturele Arbeid) en maakt thans deel uit van de Hanzehogeschool. Het huidige schoolgebouw draagt de naam Marie KamphuisBorg.
 
Het middagprogramma stond gedeeltelijk in het teken van de Marie Kamphuis Stichting. Na een welkom van voorzitter Rik Bovenberg introduceerde hij dr. Lies Schilder, directeur van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, die haar lezing "De maatschappelijk werker als gezagsdrager - In een wereld die roept om burgerkracht” gaf.
 
Lies Schilder tijdens de MKS Lezing.Lies Schilder volgde haar opleiding aan de ASCA en begon haar loopbaan als wijkmaatschappelijk werkster in Groningen. Haar lezing borduurde verder op haar proefschrift Leren dat maatschappelijk werkt - Het versterken van de identiteit van de maatschappelijk werker door middel van leerprocessen op en rond de werkplek, dat zij op 17 januari 2013 met succes verdedigde aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In haar lezing schetst zij een beeld van het professioneel gezag van een maatschappelijk werker anno 2013. De complete tekst kan als pdf-bestand worden gedownload via onderstaande link.
MKS Lezing 2013 - De maatschappelijk werker als gezagsdrager - Lies Schilder
 
Het is tevens mogelijk via de printing-on-demand service van Blurb de lezing in boekvorm te laten drukken, als paperback of als hardback. Het benodigde bestand kan via e-mail worden opgevraagd.
Bekijk hier een fotoverslag van het lustrum en de lezing.
 
 
 
2011  Tine Van Regenmortel - Lexicon van empowerment
 
Op donderdag 17 november werd voor de zevende keer de Marie Kamphuis Lezing gehouden. In voorgaande jaren werden Nederlandse en Engelstalige lezingen met elkaar afgewisseld, dit jaar was de lezing opnieuw in het Nederlands maar afkomstig uit België. Na de opening door Rik Bovenberg, voorzitter Marie Kamphuis Stichting, gaf prof.dr. Tine Van Regenmortel een lezing waarin zij uiteenzette wat empowerment inhoudt. De term empowerment is zo veelomvattend dat iedere Nederlandse vertaling de lading niet geheel dekt, maar in haar lezing wist zij een compleet beeld te schetsen.

Tine Van Regenmortel tijdens haar lezing. Foto: Marie Kamphuis Stichting.Tine Van Regenmortel promoveerde in 2002 op het proefschrift Empowerment en maatzorg. Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede aan de Katholieke Universiteit Leuven en heeft talrijke publicaties over empowerment op haar naam. Zij is sinds 1988 verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze hoofd is van de onderzoeksgroep Armoede, maatschappelijke integratie en migratie.
Sinds 2007 is ze als lector Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen verbonden aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven.
 
Met haar oratie Zwanger van empowerment, een uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg in 2008 en het boek Empowerment en participatie van kwetsbare burgers. Ervaringskennis als kracht in 2010 zette ze empowerment ook in Nederland op de agenda van wetenschap, praktijk, onderwijs en beleid.

Hans van Ewijk en de vier forumleden. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
In tegenstelling tot voorgaande jaren was er geen co-referaat maar een forumdebat onder leiding van prof.dr. Hans van Ewijk. Het forum bestond uit Marianne Fleur (medisch maatschappelijk werker Hofpoortziekenhuis Woerden), Henk Koetsveld (docent Hogeschool Rotterdam), Wil Hogeman (schoolmaatschappelijk werker Koninklijke Auris Groep) en Johanna Bleumink (consultant en medisch maatschappelijk werker). Deze vier forumleden brachten stellingen in waarop de bijna 100 toehoorders konden reageren, en er konden ook vragen gesteld worden aan Tine Van Regenmortel.
 
Het decembernummer van het tijdschrift Vangnet van de MO Groep, dat geheel in het teken van Eigen Kracht staat, besteedt ook aandacht aan de lezing en een verkorte tekst staat in Maatwerk nr. 2 van 2012.
Kuyvenhoven, N. (2011). Empowerment. Vangnet, 21(2), 4-5.
Het nummer kan gratis gedownload worden op de site van de MO Groep.
Van Regenmortel, T. (2012). Lexicon van empowerment: Taal voor professionals over samenredzaamheid, versterking en participatie. Maatwerk, 13(2), 15-18.
 
Tine Van Regenmortel - Lexicon van empowerment
Het boekje met de complete tekst, voor het eerst in eigen beheer uitgegeven door de Marie Kamphuis Stichting, is voor € 7,50 (inclusief portokosten) per e-mail te bestellen ter attentie van de heer Harry Hens: harryhens@wxs.nl
 
Tine Van Regenmortel, Lexicon van empowerment. Marie Kamphuis-lezing 2011. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting, 2011.
ISBN 978-90-818173-0-1
 
  
  
2009  Lia van Doorn - Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende samenleving
 
De MKS Lezing 2009 werd gehouden op donderdag 19 november 2009 om 15.00 uur bij Movisie, Catharijnesingel 47 te Utrecht door dr. Lia van Doorn, lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.
 
In haar lezing beschrijft Lia van Doorn de maatschappelijke veranderingen anno 2009. Aan de hand van de studie The art of decision making van Deborah Stone uit 2002 gaat zij in op de complexere werkelijkheid waarmee de hedendaagse professional te maken heeft. Zij behandelt vier veranderingen: coalitievorming, de partijpolitieke inkleuring, risicobeheersing en media-invloed.
 
In zijn co-referaat Effectief of niet, dat is de kwestie schetst Lou Jagt in een terugblik op de jaren ’60 en ’70 hoe op grond van evaluaties sprake was van een effectiviteitcrisis in de VS als het gaat om social work. Hij focust zich op de situatie in Nederland en vraagt zich af hoe het staat met de body of knowledge van het vaderlandse maatschappelijk werk.
 
Lia van Doorn - Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende samenleving
De complete tekst is door Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven en onder andere verkrijgbaar in de BSL webshop. De inleiding is als pdf-bestand beschikbaar.
 
Lia van Doorn, co-referaat Lou Jagt, Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving. Marie Kamphuis-lezing 2009. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.
ISBN 978-90-313-7637-7
In Maatwerk nummer 2 van 2010 is een verkorte tekst van de lezing gepubliceerd, getiteld Brandende kwesties, maatschappelijk werken in een veranderende omgeving, pp. 2-5.
 
 
 
2007  Peter Marsh - Developing an enquiring social work practice
 
De vijfde MKS Lezing werd gehouden door Peter Marsh, decaan van de faculteit Social Sciences aan de University of Sheffield op woensdag 21 november 2007. Samen met met Mark Doel publiceerde hij in 1992 een methodiekboek over het "task-centred model" (taakgerichte hulpverlening), Task-centred social work. In 2005 verscheen de opvolger The task-centred book dat aan de hand van twaalf portfolio’s van maatschappelijk werkers uit diverse werkvelden laat zien ‘hoe het werkt’
 
Peter Marsh pleit voor onderzoekers die met een open mind de complexe werkelijkheid benaderen, voor praktijkwerkers die bereid zijn hun eigen praktijkhandelen kritisch te beschouwen en voor het zoveel mogelijk betrekken van de gebruikers van de zorg bij onderzoek.
 
In zijn co-referaat Onderzoeken en ondervinden legt Geert van der Laan onder meer het accent op het belang van inbedding van onderzoek in de praktijk. De lezing en het co-referaat gaan over onderzoek in het maatschappelijk werk, maar zijn ook interessant voor andere beroepsgroepen zoals fysiotherapeuten en verpleegkundigen.
 
Peter Marsh - Developing an enquiring social work practice
De complete tekst is door Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven. Het boek is niet meer leverbaar maar kan wel als pdf-bestand worden gedownload, met vriendelijke toestemming van de uitgever. De tekst is in het Engels en in het Nederlands.
 
Peter Marsh, co-referaat Geert van der Laan, Developing an enquiring social work practice. Practitioners, researchers and users as scientific partners. Marie Kamphuis-lezing 2007. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.
ISBN 978-90-313-5207-4
   
 

2005  Rob van Pagée en Jan van Lieshout - Eigen kracht, de slijtvastheid van zelfbeschikking
 
Op donderdagmiddag 17 november 2005 werd de vierde lezing gehouden door Rob van Pagée en Jan van Lieshout van de stichting Eigen Kracht Centrale. Mensen kunnen samen met familie, vrienden en dierbaren heel goed een oplossing bedenken als het tegenzit, voordat buitenstaanders beslissingen in hun leven gaan nemen. De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin mensen centraal staan, een stem hebben en waarin mensen mee doen. De Eigen Kracht Centrale noemt dit werken aan burgerschap.
 
De lezing handelde over de slijtvastheid van de eigen beschikking en eindigde met de hoop dat deze opnieuw herkend wordt, en het maatschappelijk beeld zal gaan bepalen.
 
Het co-referaat door professor Carol van Nijnatten, hoogleraar Maatschappelijk werk aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair hoofddocent Sociale studies van het recht aan de Universiteit Utrecht, had als titel De eigen kracht van het maatschappelijk werk.
 
Rob van Pagée en Jan van Lieshout - Eigen kracht, de slijtvastheid van zelfbeschikkingDe complete tekst is door Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven. Het boek is niet meer leverbaar maar kan wel als pdf-bestand worden gedownload, met vriendelijke toestemming van de uitgever.
 
Jan van Lieshout, Rob van Pagée, co-referaat Carol van Nijnatten, Eigen kracht. De slijtvastheid van zelfbeschikking. Marie Kamphuis-lezing 2005. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.
ISBN 90-313-4686-1
  
 
  
2003  Eileen Munro - Formal risk assessment instruments or intuitive knowledge?

De derde Marie Kamphuis Lezing vond plaats op woensdag 19 november 2003 en werd gehouden door dr. Eileen Munro, hoogleraar aan de London School of Economics. Zij is zelf afkomstig uit het maatschappelijk werk en is door haar universitaire studie overtuigd geraakt van de noodzaak dat in het maatschappelijk werk meer gebruik gemaakt dient te worden van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. In haar lezing nuanceerde zij dit standpunt omdat in Engeland door een te eenzijdige nadruk op het toepassen van risk assessments instruments de intuitive skills van maatschappelijk werkers geen kans meer krijgen.
 
In het co-referaat, dat gehouden werd door dr. Corine de Ruiter, werd ingegaan op de verschillen en overeenkomsten in Engeland en Nederland op dit gebied
 
Eileen Munro - Formal risk assessment instruments or intuitive knowledge?
De complete tekst is door Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven. De tekst is in het Engels met een samenvatting in het Nederlands. Het boekje is niet meer leverbaar maar kan wel als pdf-bestand worden gedownload, met vriendelijke toestemming van de uitgever.
 
Eileen Munro, co-referaat Corine de Ruiter, Formal risk assessment instruments or intuitive knowledge? Marie Kamphuis-lezing 2003. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2003.
ISBN 90-313-4241-6
 

 
2001  Jan Willem Duyvendak - Maatschappelijk (opbouw)werk?
 
In de tweede Marie Kamphuis Lezing, gehouden op woensdag 21 november 2001, verweet Jan Willem Duyvendak, directeur van het Verwey-Jonker Instituut, zowel het maatschappelijk werk als het opbouwwerk te weinig oog te hebben voor de sociale context van hun doelgroepen. Dat leidt tot een vorm van afzijdigheid waarvoor Marie Kamphuis als grondlegster van het social casework en Jo Boer als wegbereidster van het opbouwwerk zich vermoedelijk in hun graven omdraaien. Het wordt tijd dat beide werksoorten hun diffuse mensbeeld, waarin overschatting gecombineerd wordt met wantrouwen, van zich afschudden.
 
Het co-referaat Maatschappelijk werken aan burgerschap werd gehouden door drs. Lies Schilder, docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 
Jan Willem Duyvendak - Maatschappelijk (opbouw)werk? De actualiteit van Marie Kamphuis en Jo BoerDe complete tekst is door Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven. Het boekje is niet meer leverbaar maar kan wel als pdf-bestand worden gedownload, met vriendelijke toestemming van de uitgever.
 
Jan Willem Duyvendak, co-referaat Lies Schilder, Maatschappelijk (opbouw)werk? De actualiteit van Marie Kamphuis en Jo Boer. Marie Kamphuis-lezing 2001. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002.
ISBN 90-313-3900-8
 

 
1999  Walter Lorenz - Facing up to history
 
De eerste MKS Lezing werd gehouden op woensdag 18 november 1999 door prof. dr. Walter Lorenz van de University College Cork, Ierland, waarin hij betoogde dat het social work een sociaal mandaat vanuit de samenleving moet krijgen.
 
In het co-referaat van Nora van Riet, getiteld Maatschappelijk werk, diversiteit en verschillen, legt zij de analyses en stellingen van Walter Lorenz naast de Nederlandse situatie op twee terreinen: het poltieke beleid ten aanzien van diversiteit en verschillen, en het terrein van het maatschappelijk werk.
 
Walter Lorenz - Facing up to history
De complete tekst is twee jaar na de lezing door Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven. De tekst is in het Engels en in het Nederlands. Het boekje is niet meer leverbaar maar kan wel als pdf-bestand worden gedownload, met vriendelijke toestemming van de uitgever.
 
Walter Lorenz, co-referaat Nora van Riet, Facing up to history. Social work between timeless universalism and contingent particularism. Marie Kamphuis-lezing 1999. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.
ISBN 90-313-3831-1
 
 

 
 
normaal groter grootst