Marie kamphuis stichting

Tekstgrootte

Over Marie Kamphuis

Marie Kamphuis is op 9 januari 2004 op 96-jarige leeftijd overleden. Daarmee kwam een eind aan het leven van een markante persoonlijkheid die haar stempel heeft gezet op het Nederlandse maatschappelijk werk van na de Tweede Wereldoorlog.
 
Marie Kamphuis in 1984. Foto: Elmer Spaargaren - Marie Kamphuis Archief.Als pleitbezorgster en vormgeefster van de beroepsopleiding voor maatschappelijk werkers, als advocate van methodisch handelen, en als strijdster voor de professionele onafhankelijkheid en tegen kerkelijke liefdadigheid heeft zij de grondslag gelegd voor sociaal werk als een zelfbewust ambacht.
Met het werk van de in 1989 opgerichte Marie Kamphuis Stichting wordt een hommage gebracht aan de vrouw die als geen ander een bijdrage heeft geleverd aan de professionele ontwikkeling van het maatschappelijk werk in Nederland.
Haar faam zou zij met name vestigen na haar reizen naar de Verenigde Staten in de naoorlogse jaren, van waaruit zij in Nederland zorg droeg voor de verspreiding van de methode van het social casework. Daarmee werd een belangrijke stap gezet in de professionalisering van het maatschappelijk werk in Nederland. Ook na haar pensionering als directrice van de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in Groningen heeft Marie Kamphuis in woord en geschrift bijgedragen aan het maatschappelijk werk.
 
Kijken in de spiegel van het verledenIn 1986 verschenen haar memoires Kijken in de spiegel van het verleden, waarin zij op zeer persoonlijke wijze verslag doet van "veertig jaren avonturen in en om welzijnsland". Deze herinneringen waren eerder gepubliceerd in het Tijdschrift voor agologie. Op 20 november 2007 is het boek opnieuw uitgegeven, met actuele kanttekeningen door Nel Jagt en Berteke Waaldijk.
Het boek is onder andere verkrijgbaar in de webwinkel van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.
 
Kamphuis, M. (2007). Kijken in de spiegel van het verleden: Maatschappelijk werk in historisch perspectief: De oorspronkelijke memoires van Marie Kamphuis, met actuele kanttekeningen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 978-90-313-5049-0 (gebonden).
 
In oktober 1992 werd Marie Kamphuis in twee uitzendingen van het radioprogramma Zaken van de ziel geïnterviewd door Ischa Meijer. Beide afleveringen zijn terug te luisteren op de website van de VPRO:
Deel 1: 6 oktober 1992
Deel 2: 13 oktober 1992
  
Grande dame van het social casework
Marie Kamphuis 1907-2007

 
    
Grande dame van het social caseworkTijdens het lustrum ’70 jaar Maatschappelijk Werk Groningen’ op 1 november 2013 werd de biografie Grande dame van het social casework - Marie Kamphuis 1907-2004 gepresenteerd.
       
Na werkzaam te zijn geweest als onder meer maatschappelijk werker, vertaler en docent aan de Haagse Hogeschool wilde auteur Eefje van Batenburg-Resoort graag een biografie schrijven. Haar keus viel op Marie Kamphuis, wiens leven en werk ook de geschiedenis van het maatschappelijk werk in de twintigste eeuw vertelt, in het bijzonder de naoorlogse periode waarin het social casework in Nederland werd geïntroduceerd. Met dit ambitieuze plan benaderde Eefje van Batenburg-Resoort in 2011 de Marie Kamphuis Stichting. Zij had toen al uitvoerig onderzoek gedaan en een eerste versie van de biografie geschreven.
 
Omdat het veelbewogen leven van Marie Kamphuis tot nu toe niet was opgetekend, behalve haar eigen memoires, en het aantal mensen dat haar persoonlijk gekend heeft steeds kleiner wordt bood de stichting aan om de publicatie, uitgegeven door uitgeverij SWP, te ondersteunen, zowel financieel als redactioneel. Voor de omslag werd het portret dat fotograaf Elmer Spaargaren in 1985 van Marie Kamphuis maakte gekozen (zie ook Uitgelicht van 3 juni 2011). In de biografie staat een groot aantal foto's in zwart/wit.
 
Eefje van Batenburg-ResoortHet was ook meer dan toepasselijk dat de presentatie van de biografie plaatsvond in de Marie KamphuisBorg, het schoolgebouw van de Academie voor Sociale Studies van dse Hanzehogeschool Groningen dat naar de grondlegger van de opleiding is genoemd, in aanwezigheid van de schrijfster en een groot aantal mensen die zij heeft geïnterviewd. Het eerste exemplaar kreeg Eefje van Batenburg-Resoort uit handen van Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting.
Het boek is onder meer verkrijgbaar via het secretariaat.
 
Batenburg-Resoort, E. van. (2013). Grande dame van het social casework: Marie Kamphuis 1907-2004. Amsterdam: SWP. ISBN 978-90-8850-450-1 (gebonden). 
 
 

 

 
 
normaal groter grootst