prijs 2012
10 april 2012

Jury

ē Roelof Hortulanus, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
ē Lies Schilder, directeur Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
ē Btisame Boudhan, winnaar Marie Kamphuis Prijs 2010
 
De Marie Kamphuis Prijs bestond in 2013 tien jaar en werd op 10 april voor de zesde keer uitgereikt, opnieuw bij Movisie in Utrecht. Ditmaal waren er zeven inzendingen waarvan er drie werden genomineerd. Vooraf aan de bekendmaking van de prijzen heette MKS-voorzitter Rik Bovenberg iedereen welkom en gaven de genomineerden een korte presentatie van hun project, die alle drie in het teken stonden van nieuwe (digitale) technieken:

 
Online maatschappelijk werk
Kwadraad Gouda
    
Boris Stil van Kwadraad introduceerde het online maatschappelijk werk dat in 2010 is gestart. Het dienstverleningsconcept rust op drie pijlers: de cliŽnt kan zelf voor de hulpvorm kiezen die het beste bij hem of haar past, alle online hulpmiddelen zijn direct toegankelijk voor alle cliŽnten en het online maatschappelijk werk levert een bijdrage aan de missie van het maatschappelijk werk: het bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger.

 
Time Out! Project smartphone bij huiselijk geweld
Lumens Groep Eindhoven
 
De "time-outĒ-methode helpt mensen die te maken hebben met partnergeweld om escalatie te voorkomen. De app, sinds 2013 ingezet door het Steunpunt Huiselijk Geweld, is een technologische ondersteuning bij deze methode en werd toegelicht door Maria Spijkers van de Lumens Groep. Wanneer één van de partners voelt dat een ruzie uit de hand loopt, start hij of zij met één druk op de knop een time-out. De app controleert ook zelf of er ruzie is en stelt indien nodig zelf een time-out voor.
 

Van Gisteren-Vandaag-Morgen naar NU!
Palier, Materieel Juridische Hulpverlening Den Haag
 
Materieel Juridische Dienstverlening (MJD), een onderdeel van Palier, werd gepresenteeerd door Sheila Rimmelzwaan-Bodbijl, Conny Goldman, Inge Verhof en DaniŽlle Franken. Materieel juridische dienstverlening is op alle leefgebieden onlosmakelijk onderdeel van zowel psychische als verslavingsproblematiek. De MJD neemt alle materiŽle belemmeringen weg die een succesvolle behandeling en resocialisatie van de cliŽnten in de weg staan, onder meer via de website Geldzorgen onder controle. 

 
Aan juryvoorzitter Roelof Hortulanus vervolgens de taak te onthullen welke van deze drie innovatieve projecten de eerste, tweede en derde prijs had gewonnen, een geldbedrag van respectievelijk € 1000, € 500 en € 250. De winnaars ontvingen tevens een certificaat.
Onderstaande commentaren zijn afkomstig uit het juryrapport:
 

 
1e prijs - Time Out! Project smartphone bij huiselijk geweld

"Vernieuwend, veelbelovend. (Ö) Innovatief op 3 aspecten die voor MKSprijs relevant zijn: methodisch gebied, samenwerking en specifieke gerichtheid op bepaalde groep. Bruikbaar en efficiŽnt: betrekkelijk simpele techniek en gratis toegankelijk. (Ö) De app vormt  een origineel en ondersteunend instrument in het zorgvuldig omgaan met kerndilemma wel/niet ingrijpen."
 

 
2e prijs - Online maatschappelijk werk
 
"Online maatschappelijk werk serieus aangepakt en uitgewerkt. Het aanbod is duidelijk voorbij de experimenteer fase. Maakt maatschappelijk werk breder toegankelijk, is flexibel inzetbaar en sluit aan bij principe van eigen kracht. Maatschappelijk werk is hiermee 7x24 uur bereikbaar. (Ö) De combinatie van passieve, actieve en interactieve hulpvormen vormt een rijk palet waarbij vooral de interactieve vormen innovatief zijn."
 

 
3e prijs - Van Gisteren-Vandaag-Morgen naar NU!
 
"Benadrukken van materiŽle hulpverlening als kerntaak van maatschappelijk werk in de GGZ is van wezenlijk belang voor profiel van beroep maatschappelijk werk en op dit moment weer innovatief.  De MJD doet hierop een aansprekend aanbod met de website en verder ontwikkelen van E-Health mogelijkheden. (Ö) De online aanpak stimuleert daarbij dat de cliŽnt de eigen regie kan nemen en houden."
 

In Maatwerk nummer 2 van april 2013 staan een kort verslag en een fotoimpressie van de prijsuitreiking, in nummer 4 komt de winnaar van de eerste prijs uitvoerig aan bod. 
ē Vernieuwing in het maatschappelijk werk. (2013). Maatwerk, 14(2), 13.
ē Prijs. (2013). Maatwerk, 14(2), 23.
ē Kremers, M. (2013). Het houdt niet op, niet vanzelf: Lumens Groep wint met de app de Marie Kamphuis Prijs. Maatwerk, 14(4), 22-24.

andere uitreikingen...
Winnaar
Time Out! Project smartphone bij huiselijk geweld
Lumens Groep Eindhoven