prijs 2014
20 november 2014 - NVMW jaarcongres

Jury

• Roelof Hortulanus, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
• Lies Schilder, directeur Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
• Marian Kremers, hoofdredacteur Maatwerk
• Maria Spijkers, winnaar Marie Kamphuis Prijs 2012

De uitreiking van de zevende MKS prijs, op donderdag 20 november 2014, kende een andere opzet dan voorgaande jaren. Voor het eerst vond deze plaats tijdens het NVMW jaarcongres, in het Fulco theater in IJsselstein. Het was tevens de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt in het jaar waarop de inzendingen betrekking hadden, de volgende prijsuitreiking zal daarom in 2016 gehouden worden. Er waren dit jaar zes inzendingen, waarvan er drie projecten door de jury waren geselecteerd voor een prijs.

Voorafgaand aan de bekendmaking door wie welke prijs had gewonnen introduceerde voorzitter Rik Bovenberg de drie genomineerden elk project voor het aanwezige publiek in de vorm van een korte filmpje:
 
Mantelzorg op Maat
Altingerhof Icare

Gerda Kroek, verpleeghuis maatschappelijk werker in de Ouderenzorg Icare, is initiator en ontwikkelaar van het preventieproject vanuit maatschappelijk werk: Mantelzorg op Maat. In dit tweejarig project heeft Gerda een effectieve werkwijze ontwikkeld voor mantelzorgers die zorgen voor hun naaste of familielid met dementie. Daarnaast is er onderzoek gedaan om de preventieve effecten van het maatschappelijk werk project meetbaar te maken.
Bekijk het filmpje.
 
  
MijnGroepOnline.nl
Mijn Groep Online
 
Groepswerk behoort tot de core business van het maatschappelijk werk, maar online vindt dit bijna niet plaats. Het initiatief Mijn Groep Online, opgezet in privétijd en met privémiddelen, is een eerste aanzet om te onderzoeken wat werkt in online en blended groepswerk. De samenwerking met cliënten was hierin van cruciaal belang. De eerste resultaten zijn bemoedigend: cliënten nemen het proces meer zelf ter hand en ervaren meer eigenaarschap in het hulptraject.
Bekijk het filmpje
 
 
StreetPro
Straatvoetbal Bond Nederland (SVBN)

Jongeren die ontregeld gedrag vertonen zijn vaak onthecht van traditionele kerninstituties als gezin en onderwijs. Onder deze groep bevinden zich een groot aantal (dreigende) voortijdig schoolverlaters. StreetPro, een programma van de SVBN, is een werkwijze om 16 tot 23-jarige schoolverlaters door middel van bijvoorbeeld werk, stage of therapie maar vooral één-op-één begeleiding te ondersteunen in het weer teruggaan naar school totdat ze hun startkwalificatie hebben behaald.
Bekijk het filmpje
 
 
Net als voorgaande jaren onthulde juryvoorzitter Roelof Hortulanus welke van deze drie innovatieve projecten de eerste, tweede en derde prijs had gewonnen. De winnaars ontvingen uit handen van Rik Bovenberg een geldbedrag van respectievelijk € 1000, € 500 en € 250 en een certificaat. Tevens krijgen zij allemaal de biografie van Marie Kamphuis.
Onderstaande citaten zijn afkomstig uit het juryrapport:
 
 
1e prijs - Mantelzorg op maat

"Uitgevoerd in een gedegen pilot, die al langere tijd loopt. De resultaten blijken uit de pilot, deze zijn goed gemeten. Wat daarbij opvalt is dat de besparing van maatschappelijke middelen goed berekend is. (...) Maatschappelijk werk in de verpleeghuiszorg is geen erg geprofileerde functie. De rol van de maatschappelijk werker in deze pilot is zeker vernieuwend."
 
 
2e prijs - StreetPro
  
"Een wervende manier om zoveel mogelijk jongeren weer terug het onderwijs in te krijgen (...) multidiscipliniteit en het aansluiten op de belevingswereld van de jongeren (...) ze hebben een vast programma element en een flexibel programma element. Er wordt dus écht ingezet op maximaal aansluiten bij de mogelijkheden die de jongeren hebben."
 
 
3e prijs - Mijn Groep Online
 
"Hoewel overal gekeken wordt naar de ontwikkeling van online of blended hulpverlening, zijn er bij de juryleden geen andere voorbeelden bekend die lijken op dit project (...) Het project lijkt praktijkgericht, bruikbaar en oorspronkelijk (...) Er is veel waardering voor de passie en vasthoudendheid van de maatschappelijk werkers."
 
In het decembernummer van Maatwerk staat een impressie van de prijsuitreiking en in het juninummer van 2015 staat een artikel over de winnaar van de eerste prijs:
• Kremers, M. (2014). Innovatie: Drie terechte winnaars van de Marie Kamphuis Prijs bekroond. Maatwerk, 15(6), 36-37.
• Kremers, M. (2015). 'U hangt bij mij op de koelkast': Mantelzorgondersteuning vertraagt opname. Maatwerk, 16(3), 25-26.


andere uitreikingen...
Winnaar
Mantelzorg op Maat
Altingerhof Icare