prijs 2017
16 november 2017 - jaarcongres BPSW 

Jury

• Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
• Lies Schilder, directeur Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
• Marian Kremers, hoofdredacteur Vakblad Sociaal Werk

Na de prijsuitreiking van 2016 ontstond het idee om de Marie Kamphuis Prijs niet eens per twee jaar maar jaarlijks uit te reiken. De opzet was iets gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren, in plaats van drie prijzen waren er drie genomineerden waaruit de jury de winnaar koos. Wat wel gehandhaafd bleef was de presentatie van de drie projecten in de vorm van een korte videofilm, opnieuw tijdens het BPSW Jaarcongres dat op 16 november 2017 in Utrecht werd gehouden. Omdat Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting, verhinderd was werden de genomineerden geďntroduceerd door juryvoorzitter Margo Trappenburg.

Volgens de jury benadrukken de drie inzendingen, zij het op verschillende wijzen, het belang van ervaringsdeskundigheid:
Autin
Bas Kruisman, Maik Jansen en Jan te Riele 
Het project Autin is een laagdrempelige inloopruimte voor mensen met een autisme spectrum stoornis in Doetinchem. Mensen met autisme gebruiken de ruimte om samen dingen te beleven, te ondernemen of te verwerken. Het project werd ingediend door Sharon Zweekhorst, een studente sociaal-cultureel werk, die zelf tot de doelgroep behoort. De jury vond het een charmant en veelbelovend project.

Kletsborden
Kenniscentrum HAN Sociaal

Kletsborden is een spel om te leren praten en denken over jezelf en over sociale relaties, ontwikkeld door docentonderzoekers en studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep: de mensen met een licht verstandelijke beperking voor wie het spel primair bedoeld is. Het leek de jury een spel dat voor veel meer groepen en veel meer mensen leuk zou kunnen zijn.

Samensterk begeleiding
RIBW Nijmegen & Rivierenland

Het project Samensterk betreft een interventie voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, die onder leiding van een professionele hulpverlener een maal per week bij elkaar komen om te praten over hoe het met ze gaat en om een thema verder uit te diepen. Het mooie aan dit project vond de jury dat hier heel precies werd uitgewerkt wat de rol is van een professionele begeleider (sociaal werker) bij dat proces.

Uit deze drie genomineerden koos de jury een winnaar
Uit het juryrapport: "Vanwege de gedegen analyse van de rol van hulpverleners bij het ondersteunen van lotgenotencontact en vanwege de kritische houding ten opzichte van de eigen methodiek is het ons een groot genoegen om de MKS Prijs 2017 toe te kennen aan Jessy Berkvens van RIBW Nijmegen & Rivierenland voor Samensterk!”.
 
Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 1000, alle genomineerden ontvingen tevens een certificaat en de biografie van Marie Kamphuis.

Zie ook het verslag in foto's. Voor het juninummer van Vakblad Sociaal Werk schreef Jessy Berkvens dit artikel:
• Berkvens, J. (2018). Van samenhulp naar zelfhulp: Winnaar Marie Kamphuis Prijs voegt bescheiden begeleider toe aan lotgenotencontact in de ggz. Vakblad Sociaal Werk, 19(3), 30-32. doi:10.1007/s12459-018-0044-y

andere uitreikingen...
Winnaar
Samensterk begeleiding
RIBW Nijmegen & Rivierenland