archief

1.1. Marie Kamphuis  (1907-2004)


1.1.1. Publicaties van Marie Kamphuis

Kijken in de Spiegel van het Verleden, 2007 (pdf van hoofstuk 1) Verzorgd door Nel Jagt en Berteke Waaldijk. Oorspronkelijke memoires met actuele kanttekeningen (postume uitgave). Het gehele boek is aanwezig in het archief.

1.1.2. Vakliteratuur
Nederlandse, Duitse, Engelse, en Franse literatuur, onderverdeeld op doelgroepen en sectoren van het maatschappelijk werk.

1.1.2. Addendum Vakliteratuur

1.1.3. Documenten 
Tijdschriften, pamfletten, brochures, jaarverslagen, beleidsplannen, redevoeringen, rapporten, nota's en conferentieverslagen. Een ander deel van Kamphuis’ documenten (nog ruim zes meter) bevindt zich in het archief van Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

1.1.4. Publicaties over Kamphuis
1.1.5. Foto’s


1.2. J.F. (Bertje) Jens (1913-2009)

Bertje Jens was juriste en docente. In 1940 promoveerde ze in de criminologie en in 1962 werd de door haar ontworpenberoepscode voor maatschappelijk werkers als bindend aanvaard. Ze doceerde aan de Sociale Academie in Amsterdam en aan de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in Groningen.
In haar archiefstukken is de historische ontwikkeling van de beroepscode en van het beroepsprofiel te volgen, en bevinden zich o.a. documenten van een rechtszaak om de privacy van cliënten te waarborgen.

1.2.1. Publicaties van en over J.F. Jens

1.2.2. Documenten van J.F. Jens

1.2.3. Vakliteratuur van J. F. Jens

1.3. Meta Petri

Meta Petri (geboren 1922) was vanaf 1956 psychiatrisch sociaal werkster en tot 1983 docente aan De Karthuizer in Amsterdam.
In het archief bevinden zich vakliteratuur, scripties van studenten en artikelen over Petri.
Nette mensen is een interviewartikel door Anoushka Boet, verschenen in Maatwerk 22, december 2004. Petri is voor dit artikel uitgebreid geïnterviewd door Anoushka Boet. Dit interview (inventarisnr. 1.6.2) is aan te vragen bij het Marie Kamphuis Archief.

Nettie Dewald (geboren 1929) volgde tussen 1959 en 1962 haar opleiding aan de Aemstelhorn (Katholiek Instituut voor Sociale Opleidingen in Amsterdam), waarna zij werkte als medisch maatschappelijk werkster, voornamelijk aan de Hoogstraat in Utrecht.
In het archief bevinden zich lesmateriaal van de Aemstelhorn, haar eindscriptie en vakliteratuur.
Ik wilde verdriet wegnemen is een interviewartikel door Liesbeth Simpelaar, verschenen in Maatwerk, augustus 2013.

1.5. Portretten

 •  Honderd jaar Sociale Arbeid. Portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk. Redactie: Berteke Waaldijk, Jaap van der Stel en Geert van der Laan. Uitgeverij Van Gorcum, 1999. Uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de School voor Maatschappelijk Werk.
 • 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Els Kloek (red.). Uitgeverij Van Tilt, Nijmegen, 2013

  1.6. Oral history

  • Als ik iets kan doen, heb ik minder last van vreselijke verhalen (2019), interview met Janny van Heerbeek over de hulpverlening bij seksueel misbruik, door Liesbeth Simpelaar
  • Dat krijg je als vrijwilliger niet voor elkaar (2019), interview met Leida Schuringa over het opbouwwerk, door Liesbeth Simpelaar
  • Maar wat zit er achter die deur? (2015) Interview met Alice van der Pas, door Liesbeth Simpelaar
  • Ik wilde verdriet wegnemen (2013), interview met Nettie Dewald, door Liesbeth Simpelaar, verschenen in Maatwerk augustus 2013
  • 1.6.1. Hall of Fame (1999). Portretten van 68 maatschappelijk werk(st)ers, werkzaam vanaf 1960. Samengesteld door Anoushka Boet en Berteke Waaldijk. Onderwerpen o.a: maatschappelijk werk met gezinnen, migrantenwerk, interculturele supervisie, kinderbescherming, schoolmaatschappelijk werk en de opleiding. De interviews zijn in te zien in het Marie Kamphuis Archief.
  • 1.6.2. Interviewproject over ouderbegeleiding, 2003, door Anoushka Boet. Deze interviews zijn in te zien in het Marie Kamphuis Archief. Gebaseerd op deze interviews is het artikel: Naastenliefde in een zondags pak, ouderbegeleiding in historisch perspectief; de jaren 1900-1965, 2003, door Anoushka Boet.
  • 1.6.3. De draad van Ariadne, uitgeverij Gopher, 2005, door Amedee Suijver. Dit boekje omvat levensverhalen van oud-studenten en informatie over de Sociale Academie De Karthuizer. In te zien in het Marie Kamphuis Archief of bestelbaar via: http://gopher.nl/shop/title.asp?barcode=ISBN&id=9789051792416. Samenvattingen van de interviews, afgenomen door Amedee Suijver, kunt u hier lezen.