Marie kamphuis stichting

Tekstgrootte

MKS op LinkedIn 

Welkom bij de Marie Kamphuis Stichting

Deze website bevat informatie over de activiteiten en faciliteiten van de Marie Kamphuis Stichting (MKS). Met het stimuleren van de uitwisseling tussen theorie en praktijk van het maatschappelijk werk wil de MKS een schakel zijn tussen het werkveld en de wetenschap. Daarnaast wil de MKS wetenschappelijk onderwijs in en onderzoek naar het maatschappelijk werk bevorderen.
 

De MKS organiseert verschillende activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld de bijzondere leerstoel 'Grondslagen van het Maatschappelijk Werk' door de MKS in stand gehouden, organiseert de MKS elke twee jaar een Marie Kamphuis Lezing en wordt eveneens eens  per jaar de Marie Kamphuis Prijs uitgereikt aan een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de uitwisseling van praktijk en wetenschap op het terrein van het maatschappelijk werk.
 
Daarnaast wil de MKS bevorderen dat de rijke geschiedenis van het maatschappelijk werk wordt beheerd en gedocumenteerd. Op 29 september 1999 is daarom het Marie Kamphuis Archief opgericht. Het Marie Kamphuis Archief verzamelt en ontsluit materiaal met betrekking tot de geschiedenis van het maatschappelijk werk in Nederland.
Meer informatie over de activiteiten van de stichting is ook te vinden in de brochure, ANBI-gegevens staan op de pagina Stichting.

Deze website zal binnenkort vernieuwd worden, tot die tijd zullen er sporadisch updates zijn. 
 
 
NIEUWS

 
 
 
normaal groter grootst