Marie Kamphuis Lezing 2019
nieuws
Foto © MacSiers Imaging
Marie Kamphuis Lezing 2023 Abram de Swaan
1 november 2023

De 16e Marie Kamphuis Lezing is op donderdag 5 oktober 2023 gegeven door prof. dr. Abram de Swaan:
 
"Mensen hebben geheimen voor elkaar… en voor hun hulpverleners. Maar ook voor zichzelf. Dan duikt de term ‘verdringing’ op, erfstuk uit de psychoanalyse: niet weten wat je toch wel weet. In de sociale wetenschap en het sociaal werk kan het ook gaan over ‘collectieve verdringing’, op groepsniveau en zelfs op de schaal van een samenleving. In de hulpverlening is van wezensbelang wat een cliënt denkt, voelt en fantaseert over de hulpverlener, zonder dat te beseffen: dat is de overdracht. En als tegenhanger, wat een hulpverlener zonder dat te beseffen denkt, voelt en fantaseert over de cliënt: dat is de tegenoverdracht. Overdracht en tegenoverdracht spelen ook een wezenlijke rol in de relaties tussen sociaalwetenschappelijke onderzoekers en onderzochten."
 
In deze Marie Kamphuis Lezing, op het snijvlak van psychologie en sociologie, van sociale wetenschap en sociaal werk, had prof. dr. Abram de Swaan het over de problematische maar toch onmisbare begrippen (tegen)overdracht en verdringing. Want daar valt heel goed mee te werken.
 
Net als voorgaande jaren was de lezing onderdeel van De Agenda van het Sociaal Werk met als thema 'Het belang van vitale relaties'.
 
Lees het interview van Marc Hoijtink met Abram de Swaan in Vakblad Sociaal Werk, met vriendelijke toestemming van uitgever Bohn Stafleu van Loghum. 
 
Lees de terugblik op de lezing van Tea Keijl op de website van Movisie.
 
De tekst van de lezing verschijnt binnenkort online, de registratie van de lezing kan bekeken worden op YouTube (vanaf 0:16:38).