publicaties
Tijdens het lustrum ’70 jaar Maatschappelijk Werk
Groningen’ op 1 november 2013 werd de biografie 
Grande dame van het social casework -
Marie Kamphuis 1907-2004 gepresenteerd.
       
Na werkzaam te zijn geweest als onder meer
maatschappelijk werker, vertaler en docent aan
de Haagse Hogeschool wilde auteur Eefje van
Batenburg-Resoort graag een biografie schrijven.
Haar keus viel op Marie Kamphuis, wiens leven en
werk ook de geschiedenis van het maatschappelijk
werk in de twintigste eeuw vertelt, in het bijzonder de naoorlogse periode waarin het social casework in Nederland werd geïntroduceerd. Met dit ambitieuze plan benaderde Eefje van Batenburg-Resoort in 2011 de Marie Kamphuis Stichting. Zij had toen al uitvoerig onderzoek gedaan en een eerste versie van de biografie geschreven.
 
Omdat het veelbewogen leven van Marie Kamphuis tot nu toe niet was opgetekend, behalve haar eigen memoires, en het aantal mensen dat haar persoonlijk gekend heeft steeds kleiner wordt bood de stichting aan om de publicatie, uitgegeven door uitgeverij SWP, te ondersteunen, zowel financieel als redactioneel. Voor de omslag werd het portret dat fotograaf Elmer Spaargaren in 1985 van Marie Kamphuis maakte gekozen (zie ook Uitgelicht van 3 juni 2011). In de biografie staat een groot aantal foto's in zwart/wit.
 
Het was ook meer dan toepasselijk dat de presentatie van de biografie plaatsvond in de Marie KamphuisBorg, het schoolgebouw van de Academie voor Sociale Studies van dse Hanzehogeschool Groningen dat naar de grondlegger van de opleiding is genoemd, in aanwezigheid van de schrijfster en een groot aantal mensen die zij heeft geïnterviewd. Het eerste exemplaar kreeg Eefje van Batenburg-Resoort uit handen van Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting.
Het boek is onder meer verkrijgbaar via het secretariaat.
 
Batenburg-Resoort, E. van. (2013). Grande dame van het social casework: Marie Kamphuis 1907-2004. Amsterdam: SWP. ISBN 978-90-8850-450-1 (gebonden). 
In 1986 verschenen haar memoires Kijken in de spiegel van het verleden, waarin zij op zeer persoonlijke wijze verslag doet van "veertig jaren avonturen in en om welzijnsland". Deze herinneringen waren eerder gepubliceerd in het Tijdschrift voor agologie. Op 20 november 2007 is het boek opnieuw uitgegeven, met actuele kanttekeningen door Nel Jagt en Berteke Waaldijk.
Het boek is onder andere verkrijgbaar in de webwinkel van Libris.
 
Kamphuis, M. (2007). Kijken in de spiegel van het verleden: Maatschappelijk werk in historisch perspectief: De oorspronkelijke memoires van Marie Kamphuis, met actuele kanttekeningen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 978-90-313-5049-0 (gebonden).
Ter gelegenheid van de feestelijke overdracht van het Marie Kamphuis Archief tijdens De Agenda van het sociaal werk van 14 november 2019, heeft Liesbeth Simpelaar Een kleine gids samengesteld. In de gids zijn de 8 principes van het social casework volgens Marie Kamphuis opgenomen. Download hier Een kleine gids.