In memoriam
Rik Bovenberg 1957-2020
Lou Jagt 1932-2021
Op 18 juli 2021 is op 89-jarige leeftijd ons voormalig bestuurslid Lou Jagt overleden.

Lou was tot 12 maart 2019 secretaris van het bestuur en degene die ons, tot ver in de geschiedenis van het maatschappelijk werk, bij de les hield over de ontwikkelingen in het vak. Hij was een fervent bepleiter van de wetenschappelijke onderbouwing van het maatschappelijk werk en droeg daar zelf aan bij met zijn prachtige proefschrift ‘Van Richmond naar Reid. Bronnen en ontwikkeling van taakgerichte hulpverlening in het maatschappelijk werk’ uit 2008. Met zijn partner Nel Jagt zorgde hij er voor dat het taakgericht werken toegankelijk werd voor Nederland. Generaties studenten zijn er in opgeleid.  

Als bestuurslid waakte hij over de erfenis van Marie Kamphuis door er mede op toe te zien dat de stichting bijdroeg aan de verwetenschappelijking van het werk. Hij heeft zich vele jaren sterk gemaakt voor de uitreiking van de Marie Kamphuis prijs, als manier om innovatie in het vak te stimuleren. En hij heeft menig internationaal en Nederlands spreker aangemoedigd de Marie Kamphuis lezing op zich te nemen. Ook na zijn afscheid als bestuurslid bleef hij een actief en betrokken luisteraar bij de MKS-lezingen.

Met het overlijden van Lou nemen we afscheid van een icoon in het maatschappelijk werk.


Foto: In 2008 werden Nel en Lou Jagt ter gelegenheid van het verschijnen van zijn proefschrift geportretteerd door fotograaf Frank Poppelaars.


Op dinsdag 15 september 2020 is, geheel onverwacht, Rik Bovenberg overleden. Hiermee heeft de Marie Kamphuis Stichting niet alleen haar gedreven voorzitter maar bovenal een betrokken, humorvol en sociaal mens verloren.


In de laatste bestuursvergadering, slechts een week voor zijn overlijden, gaf hij aan volgend jaar vervroegd met pensioen te willen gaan om meer van het leven te kunnen gaan genieten. Hoewel hij zijn werkzame leven wilde afsluiten liet hij ook weten het voorzitterschap te willen voortzetten. Zijn betrokkenheid bij de stichting was groot en binnen het bestuur werd zijn aanbod unaniem geaccepteerd. 


Sinds 1 januari 1996 maakte hij deel uit van het bestuur, eerst als lid en nu al meer dan 10 jaar als voorzitter. Met een groot hart voor het maatschappelijk werk heeft hij zorg gedragen voor de nalatenschap van Marie Kamphuis en meegewerkt aan vele activiteiten, waaronder het in stand houden van de bijzondere leerstoel, het organiseren van de tweejaarlijkse Marie Kamphuis Lezing, de uitreiking (tot 2017) van de MKS-prijs en het opzetten en in stand houden van het Marie Kamphuis Archief.


Naast deze formele activiteiten had Rik ook zorg voor de laatste rustplaats van Marie Kamphuis door jaarlijks haar graf in Groningen te bezoeken. Verder heeft hij zich er hard voor gemaakt dat er in 2013 een biografie, Grande dame van het social casework – Marie Kamphuis 1907-2004, gepubliceerd kon worden. Sinds 1994 organiseerde hij een tweejaarlijkse studiereis naar Amerika, waarmee hij in de voetsporen trad van Marie Kamphuis die inspiratie voor de professionalisering van het maatschappelijk werk uit haar studiereizen naar Amerika haalde. Iedere gelegenheid om de verworvenheden van Marie Kamphuis en de naar haar genoemde stichting voor het voetlicht te brengen greep hij aan, met verve.