archief

De collectie is onderverdeeld in een digitaal archief en een fysiek archief:

0 digitaal archief
1 maatschappelijk werk(st)ers
2 opleidingen
3 instellingen

Bij elk archief vindt u een korte omschrijving. Het merendeel is reeds geïnventariseerd. Ieder archief binnen de collectie bevat weer ander materiaal: vakliteratuur, lesmateriaal, documenten, artikelen, scripties, verslagen, foto’s, dvd’s en persoonlijke verhalen. Zo is er vanuit diverse invalshoeken informatie over de historische ontwikkeling van visies en methodieken, beleid, onderwijs en de benadering van specifieke doelgroepen.


Uw materiaal?
 
Heeft u zelf materiaal, of weet u van documentatie die verloren dreigt te gaan, geeft u dat dan aan ons door. Boeken, documentatie, foto's en beeld- en geluidsopnamen zijn welkom. Wij zullen daarbij telkens nagaan of het materiaal betreft dat nergens anders bewaard wordt, want we beschikken over beperkte ruimte.
Wilt u dat de schenker van het materiaal of andere personen anoniem blijven? Daarvoor zoeken we met u naar een oplossing.
 
Het archief is sinds 1 januari 2020 in beheer van de BPSW.