archief

3.1. JOINT (1974-1989)

JOINT was tot 1989 de landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlening.
In het archief bevindt zich de bibliotheek van JOINT: vakliteratuur, universitaire onderzoeken, onderzoek uitgevoerd door overheden, onderzoek door JOINT zelf, conferentieverslagen, jaar- en projectverslagen van Nederlandse instellingen voor maatschappelijk werk en scripties van studenten van sociale academies.

3.1.1. Vakliteratuur

3.1.2. Praktijkonderzoeken, universitaire scripties en dissertaties
Periode 1950-1989

3.1.3. Onderzoek uitgevoerd door JOINT
Periode 1974-1989

3.1.4. Scripties studenten Sociaal Werk
Periode 1963-1988

3.1.5. Visiestukken en Projectverslagen van instellingen
Periode 1960-1995

3.1.6. Tijdschriften

3.1.7. Conferentie- en congresverslagen

3.1.8. Jaarverslagen en beleid van instellingen


3.2. Blankenberg Stichting

De Blankenberg Stichting werd in 1871 opgericht en heette tot 1945 'het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen'. Het wilde de nood van alle Amsterdamse armen lenigen, ongeacht naar welke kerk ze gingen. Dat was nieuw in die tijd.
De organisatie voerde telkens weer een andere naam, maar tussen 1969 en 2010 werd de naam 'Blankenberg Stichting' gehanteerd, naar de oprichter in 1871.

Het archief bevat kopieŽn van artikelen en jaarverslagen vanaf 1874 t/m 1971.
In het stadsarchief van Amsterdam bevindt zich het originele archief van de Blankenberg Stichting, onder de naam Zorg en Bijstand, inventarisnr 509: https://archief.amsterdam/

Rechts: tekening van Berlage op de collectekaart van 1908

3.3. VOG

(Vereniging voor ondernemers in de gepremieerde en gesubsidieerde sector)

Periode 1990-2002

 

De VOG werd eind jaren tachtig opgericht en was een landelijke koepelorganisatie voor o.a. instellingen voor maatschappelijk werk. Vanaf 2002 ging de VOG op in de MOgroep, die vanaf 2011 louter een belangenbehartigingsorganisatie werd voor de branche welzijn & maatschappelijke dienstverlening.
Het archief bevat stukken uit de jaren tachtig en negentig, bv. een discussie over voorwaardelijke hulpverlening en over de bereikbaarheid van het a.m.w., interviews met medewerkers van crisisorganisaties en foto's.

Lees hier het boek van Jaap Buitink: Op een lijn. De hulpvraag, hulpverlening, organisatie, kwaliteit, imago en toekomst van het algemeen maatschappelijk werk in Nederland. VOG-sectie AMW, uitgeverij SWP, 1993

3.4. VSD

(Verdere Scholing in Dienstverband)
Periode ongeveer 1970-1975


Het archief bevat stukken over de oprichting: correspondentie, statuten en reglementen.

3.5. Overige instellingen: MOB's, schoolmaatschappelijk werk, incestverwerkingsgroepen Jeugdzorg Gouda

Bij Jeugdzorg Gouda behoort het artikel: Boet, A. (2003): 'Meidengroepen rond seksueel geweld: Confronterend, maar ook veilig', in: Maatwerk 2003, nr. 2, p. 31-33