prijs

In de dagelijkse praktijk van het maatschappelijk werk ontwikkelen maatschappelijk werkers - al of niet in opleiding - nieuwe methoden, zetten ze nieuwe samenwerkingsvormen op, maken ze een aanbod op maat voor specifieke cliŽntgroepen. Het is in het belang van cliŽnten en de ontwikkeling van het beroep dat deze innovaties een brede bekendheid en mogelijk een bredere toepassing krijgen.

De Marie Kamphuis Stichting heeft hier tot 2017 aan bijgedragen met de Marie Kamphuis Prijs. Deze prijs werd toegekend aan drie succesvolle initiatieven genomineerd waaruit vervolgens het winnende project werd gekozen. De winnaars ontvingen een klein geldbedrag en een oorkonde, en het tijdschrift Vakblad Sociaal Werk besteedde aandacht aan de winnende projecten.

eerdere uitreikingen...
eerdere uitreikingen binnenkort online...