leerstoel
Margo Trappenburg
Hans van Ewijk
Geert van der Laan
Grondslagen van het maatschappelijk werk

In 1994 werd Geert van der Laan de eerste (bijzondere) hoogleraar maatschappelijk werk in Nederland. Voor de financiering van deze leerstoel werd de Marie Kamphuis Stichting opgericht. Geert bekleedde deze leerstoel tot 2008, maar moest om gezondheidsredenen stoppen.

 
Hans van Ewijk werd in 2009 aangesteld op basis van een zogeheten ‘structuurrapport’. Het rapport positioneert het maatschappelijk werk als een werksoort die zich bij uitstek richt op burgers die een zwakke sociale positie innemen waarbij positieverbetering als ‘bijdrage aan humanisering van het samen leven’ centrale opgave is. Het rapport bepleit om het micro-, meso en macroniveau (nog) sterker met elkaar te verbinden en de aansluiting bij het internationaal discours over social work te versterken.

Margo Trappenburg is de derde en huidige bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek.