lezing 2001
Jan Willem Duyvendak
21 november 2001

Maatschappelijk (opbouw)werk? De actualiteit van Marie Kamphuis en Jo Boer

In de tweede Marie Kamphuis Lezing, gehouden op woensdag 21 november 2001, verweet Jan Willem Duyvendak, directeur van het Verwey-Jonker Instituut, zowel het maatschappelijk werk als het opbouwwerk te weinig oog te hebben voor de sociale context van hun doelgroepen. Dat leidt tot een vorm van afzijdigheid waarvoor Marie Kamphuis als grondlegster van het social casework en Jo Boer als wegbereidster van het opbouwwerk zich vermoedelijk in hun graven omdraaien.

Het wordt tijd dat beide werksoorten hun diffuse mensbeeld, waarin overschatting gecombineerd wordt met wantrouwen, van zich afschudden.

de lezing

Maatschappelijk (opbouw)werk? De actualiteit van Marie Kamphuis en Jo Boer

 
Gelukkig is in Nederland de tijd voorbij dat men onder ‘maatschappelijk werk’ uitsluitend verstond: het hulpverlenende werk aan de enkeling in nood. En hoewel over een definitie van het begrip ‘maatschappelijk werk’ het laatste woord nog niet gesproken is en men dit begrip dus naar verkiezing enger of ruimer kan interpreteren, groeit toch steeds meer het inzicht dat deze ‘enkeling in nood’ een theoretische fictie is. De enkeling met zijn zeer specifieke individuele mogelijkheden en tekorten maakt deel uit van groepsverbanden; hij staat in voortdurende relatie tot andere mensen, tot organen en instellingen in de samenleving. Wanneer deze enkeling in sociale nood komt te verkeren en er sprake is van een verstoring van het evenwicht in de verhouding van de mens tot zijn sociale omgeving, blijken de oorzaken hiervan evenzeer te kunnen liggen in de sociale omgeving als in de mens zelf, omdat beide in hun onderlinge relatie tekorten kunnen vertonen.
 
Lees hier verder
Het co-referaat Maatschappelijk werken aan burgerschap werd gehouden door drs. Lies Schilder, docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.


 

De complete tekst is door Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven. Het boekje is niet meer leverbaar maar kan wel als pdf-bestand worden gedownload, met vriendelijke toestemming van de uitgever.

Jan Willem Duyvendak, co-referaat Lies Schilder, voorwoord Douwe van Houten, Maatschappelijk (opbouw)werk? De actualiteit van Marie Kamphuis en Jo Boer. Marie Kamphuis-lezing 2001Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 2002.
ISBN 90-313-3900-8
andere lezingen...