lezing 2011
Tine Van Regenmortel
17 november 2011

Tine Van Regenmortel promoveerde in 2002 op het proefschrift Empowerment en maatzorg. Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede aan de Katholieke Universiteit Leuven en heeft talrijke publicaties over empowerment op haar naam. Zij is sinds 1988 verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze hoofd is van de onderzoeksgroep Armoede, maatschappelijke integratie en migratie.

Sinds 2007 is ze als lector Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen verbonden aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven.


de lezing

Het decembernummer van het tijdschrift Vangnet van de MO Groep, dat geheel in het teken van Eigen Kracht staat, besteedt ook aandacht aan de lezing en een verkorte tekst staat in Maatwerk nr. 2 van 2012.

Kuyvenhoven, N. (2011). Empowerment. Vangnet, 21(2), 4-5.

Van Regenmortel, T. (2012). Lexicon van empowerment: Taal voor professionals over samenredzaamheid, versterking en participatie. Maatwerk, 13(2), 15-18.

Het boekje met de complete tekst, voor het eerst in eigen beheer uitgegeven door de Marie Kamphuis Stichting, is voor € 7,50 (inclusief portokosten) per e-mail te bestellen op mariekamphuis2020@gmail.com.

 


Tine Van Regenmortel, Lexicon van empowerment. Marie Kamphuis-lezing 2011. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting, 2011.

ISBN 978-90-818173-0-1


Ik ben oprecht vereerd met de uitnodiging voor deze Marie Kamphuis-lezing 2011. Het is een genoegen om deze traditie verder te zetten en zodoende mee inhoud te geven aan ontwikkelingen die van belang zijn om het beroep van maatschappelijk werk niet alleen in de kijker zetten, maar het ook weten- schappelijk verder te onderbouwen. Het empowermentkader staat centraal in mijn lezing en is tevens een belangrijk speerpunt in de internationale definitie van maatschappelijk werk. Ik promoveerde op dit thema in 2002 aan de K.U. Leuven (Van Regenmortel, 2002a) en het vormt sindsdien de basis voor ver- dere theorieontwikkeling, voor de uitbouw van methodieken en zorgpraktijken en voor (evaluatie)onderzoek. Mijn lezing zal deze drie aspecten behandelen.

Lees hier verder.


andere lezingen...

Lexicon van empowerment

Op donderdag 17 november werd voor de zevende keer de Marie Kamphuis Lezing gehouden. In voorgaande jaren werden Nederlandse en Engelstalige lezingen met elkaar afgewisseld, dit jaar was de lezing opnieuw in het Nederlands maar afkomstig uit België. Na de opening door Rik Bovenberg, voorzitter Marie Kamphuis Stichting, gaf prof. dr. Tine Van Regenmortel een lezing waarin zij uiteenzette wat empowerment inhoudt. De term empowerment is zo veelomvattend dat iedere Nederlandse vertaling de lading niet geheel dekt, maar in haar lezing wist zij een compleet beeld te schetsen.