lezing 2013
Lies Schilder
1 november 2013

Lies Schilder volgde haar opleiding aan de ASCA en begon haar loopbaan als wijkmaatschappelijk werkster in Groningen. Haar lezing borduurde verder op haar proefschrift Leren dat maatschappelijk werkt - Het versterken van de identiteit van de maatschappelijk werker door middel van leerprocessen op en rond de werkplek, dat zij op 17 januari 2013 met succes verdedigde aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In haar lezing schetst zij een beeld van het professioneel gezag van een maatschappelijk werker anno 2013.

de lezing

Het is mij een grote eer om hier vandaag de Marie Kamphuis-lezing 2013 te mogen geven. De koppeling aan het lustrum van MWD van de Hanzehogeschool maakt deze lezing extra bijzonder. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Veertig jaar geleden begon ik vol verwachtingen hier in Groningen aan de opleiding Maatschappelijk Werk. Toen nog aan de ASCA, aan de Korreweg. Ik ben dus een oude rot in het vak, en beschouw dat als een voorrecht. De verwachtingen zijn namelijk uitgekomen. Ik vind maatschappelijk werk nog steeds een prachtig vak.  
 
Misschien fronsen sommige mensen nu hun wenkbrauwen. Een vak? Is maatschappelijk werk nog wel een vak? Een echt beroep? Of bezondig ik mij hiermee aan oud denken, een term die regelmatig valt in de actuele roep om burgerkracht. En dan niet als aanbeveling. Ga ik met deze uitspraak onvoldoende met mijn tijd mee? Ben ik ouderwets? Een verdenking die ik al helemaal op me laad door het ook nog over het gezag van de maatschappelijk werker te willen hebben. Gezag dat is gebaseerd op de regels van het vak. Waarderen van dergelijk gezag staat op gespannen voet met het huidige ideaalbeeld van de generalistische, geŽngageerde professional die koerst op de versterking van burgerkracht (De Boer en Van der Lans, 2011). Een professional die van alle markten thuis is en zich niet laat hinderen door disciplinegrenzen of bureaucratische regeltjes. 

Lees hier verder.
Of bekijk hier het fotoverslag van het lustrum en de lezing.

andere lezingen...

De maatschappelijk werker als gezagsdrager - In een wereld die roept om burgerkracht

De achtste Marie Kamphuis Lezing vond plaats op vrijdag 1 november tijdens het lustrum Ď70 jaar Maatschappelijk Werk Groningení. De Groningse vestiging van toen nog CICSA (Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid) werd door Marie Kamphuis in 1943 opgericht - clandestien en zonder overheidssteun omdat zij geen "ariŽrverklaringĒ wilde ondertekenen. Bij haar pensionering in 1970 heette de school inmiddels ASCA (Academie voor Sociale en Culturele Arbeid) en maakt thans deel uit van de Hanzehogeschool. Het huidige schoolgebouw draagt de naam Marie KamphuisBorg.

Het middagprogramma stond gedeeltelijk in het teken van de Marie Kamphuis Stichting. Na een welkom van voorzitter Rik Bovenberg introduceerde hij dr. Lies Schilder, directeur van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, die haar lezing "De maatschappelijk werker als gezagsdrager - In een wereld die roept om burgerkrachtĒ gaf.