lezing 2019
Margo Trappenburg en Rudi Roose
14 november 2019 - De Agenda van het Sociaal Werk
de lezing
de lezing

Casework oude stijl - Margo Trappenburg
 
In het beroemde boek Wat is social casework? uit 1950 bespreekt Marie Kamphuis een aantal ‘praktijkillustraties’ en een van die illustraties gaat over mevrouw Horn. Mevrouw Horn, 36 jaar, behorend tot een protestants kerkgenootschap was tot voor enkele jaren gehuwd met een geschoolde arbeider met wie zij drie dochters had van respectievelijk 12, 10 en 8 jaar. Zij is van hem gescheiden en na vijf jaar hertrouwd met de heer Horn, een halfgeschoolde arbeider van 35 jaar. Uit dit huwelijk is er een dochtertje van 1˝ jaar, Jopie. Het gezin komt in contact met Dienst voor Sociale Zaken in verband met plaatsing van de oudste dochter Sientje op een [openluchtschool] voor zwakke kinderen.

Lees hier verder.


Een pleidooi voor onvolmaakt sociaal werk - Rudi Roose
 
In mei 2018 werd in Vlaanderen een grote sociaal werk conferentie gehouden over de toekomst van het sociaal werk. Ik was – samen met collega’s Koen Hermans (Katholieke Universiteit Leuven) en Peter Raeymaeckers (Universiteit Antwerpen) – één van de promotoren van de conferentie. Zonder al te veel in detail te willen treden over de voorbereiding van de conferentie  een tweejarig traject met diverse werkgroepen met praktijkwerkers en veel overleg met diverse stakeholders vanuit beleid, middenveld en gebruikers – was het opzet om te komen tot visieontwikkeling over wat sterk sociaal werk voor de toekomst zou betekenen. Het uitgangpunt was daarbij dat we sociaal werk zien als een mensenrechtenpraktijk of een sociaal rechtvaardigheidspraktijk. Ter voorbereiding van de conferentie werd een rapport gemaakt - Sterk Sociaal Werk1 - waarin we het zogenaamde DNA van sterk sociaal werk op voorstelden.
 
Lees hier verder.

andere lezingen...
Tijdens De Agenda van het Sociaal Werk is op donderdag 14 november voor de twaalfde keer de Marie Kamphuis Lezing gegeven. Dit jaar waren er twee sprekers: de Nederlandse hoogleraar Margo Trappenburg van de Universiteit voor Humanistiek (namens de Marie Kamphuis Stichting) en de Universiteit Utrecht en de Vlaamse professor dr. Rudi Roose van de Universiteit van Gent.

De verslagen van de lezingen vindt u hieronder. Beide lezingen zijn tevens te zien op de Facebook pagina van Movisie. Ook zonder account kunnen de lezingen bekeken worden.