lezing 2007
Peter Marsh
21 november 2007

Peter Marsh pleit voor onderzoekers die met een open mind de complexe werkelijkheid benaderen, voor praktijkwerkers die bereid zijn hun eigen praktijkhandelen kritisch te beschouwen en voor het zoveel mogelijk betrekken van de gebruikers van de zorg bij onderzoek.

 

In zijn co-referaat Onderzoeken en ondervinden legt Geert van der Laan onder meer het accent op het belang van inbedding van onderzoek in de praktijk. De lezing en het co-referaat gaan over onderzoek in het maatschappelijk werk, maar zijn ook interessant voor andere beroepsgroepen zoals fysiotherapeuten en verpleegkundigen.

de lezing

Peter Marsh, co-referaat Geert van der Laan, Developing an enquiring social work practice. Practitioners, researchers and users as scientific partners. Marie Kamphuis-lezing 2007. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.

ISBN 978-90-313-5207-4Developing an enquiring social work practice

I am very grateful for the invitation to give this lecture and honoured to follow in the path of previous lecturers. I have now spent nearly forty years in social work. Throughout this time I have had some responsibilities as a practitio-ner, and for the last thirty years I have had a career in teaching and research in social work at the University of Sheffield, an international centre for social science research (www.sheffield.ac.uk/socialsciences). My career has, from its earliest days, involved a concern with the connection of science and social work. I am delighted to have the privilege of this opportunity to reflect on that connection.
 
Lees hier verder.
andere lezingen...
Developing an enquiring social work practice

De vijfde MKS Lezing werd gehouden door Peter Marsh, decaan van de faculteit Social Sciences aan de University of Sheffield. Samen met met Mark Doel publiceerde hij in 1992 een methodiekboek over het "task-centred model" (taakgerichte hulpverlening), Task-centred social work. In 2005 verscheen de opvolger The task-centred book dat aan de hand van twaalf portfolio’s van maatschappelijk werkers uit diverse werkvelden laat zien ‘hoe het werkt’