lezing 2005
Rob van Pagée en Jan van Lieshout
17 november 2005

De lezing handelde over de slijtvastheid van de eigen beschikking en eindigde met de hoop dat deze opnieuw herkend wordt, en het maatschappelijk beeld zal gaan bepalen.

de lezing

Jan van Lieshout, Rob van Pagée, co-referaat Carol van Nijnatten, Eigen kracht. De slijtvastheid van zelfbeschikking. Marie Kamphuis-lezing 2005. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.

ISBN 90-313-4686-1De eigen kracht van het maatschappelijk werk 
 
Deze lezing gaat over helpen veranderen. Helpen is daarbij opgevat als het gebruiken van de eigen kracht van een cliënt. Wij vinden dat een modern vak. Liever nog spreken we van helpen als ambacht. Dat was het vakgebied van Marie Kamphuis, die haar naam heeft gegeven aan de cyclus van twee-jaarlijkse lezingen.
Marie Kamphuis trok zich in 1970 terug uit actieve dienst, het opleiden van hulpverleners. Bij de diplomering van een van de laatste lichtingen van haar studenten in 1967 hield ze een toespraak1, waarin ze over het begrip
‘veranderen’ zei: ‘In de Middeleeuwen had deze term een betekenis die nu vrijwel vergeten is (…), met name: vervreemden en vervalsen.’ Het was voor haar een aanleiding om de gediplomeerden als wens een van de fundamen-ten van het vakgebied mee te geven. ‘Hoe zullen wij ertoe geholpen worden, dat wij in die verandering niet hautain proberen anderen te wijzigen of an-deren te vervreemden of te vervalsen? Juist in onze revolutionaire tijd, nu alle waarden op de helling staan en het zo moeilijk te bepalen is wat werke-lijk goed of slecht is voor onszelf, de ander, de samenleving. Hoe zullen wij in partnerschap de weg zoeken naar waar de ander een zo groot mogelijke ontplooiing verkrijgt?’
 
Lees hier verder
andere lezingen...

Eigen kracht, de slijtvastheid van zelfbeschikking

De vierde lezing werd gehouden door Rob van Pagée en Jan van Lieshout van de stichting Eigen Kracht Centrale. Mensen kunnen samen met familie, vrienden en dierbaren heel goed een oplossing bedenken als het tegenzit, voordat buitenstaanders beslissingen in hun leven gaan nemen. De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin mensen centraal staan, een stem hebben en waarin mensen mee doen. De Eigen Kracht Centrale noemt dit werken aan burgerschap.