lezing 2009
Lia van Doorn
19 november 2009

In haar lezing beschrijft Lia van Doorn de maatschappelijke veranderingen anno 2009. Aan de hand van de studie The art of decision making van Deborah Stone uit 2002 gaat zij in op de complexere werkelijkheid waarmee de hedendaagse professional te maken heeft. Zij behandelt vier veranderingen: coalitievorming, de partijpolitieke inkleuring, risicobeheersing en media-invloed.

 

In zijn co-referaat Effectief of niet, dat is de kwestie schetst Lou Jagt in een terugblik op de jaren 60 en 70 hoe op grond van evaluaties sprake was van een effectiviteitcrisis in de VS als het gaat om social work. Hij focust zich op de situatie in Nederland en vraagt zich af hoe het staat met de body of knowledge van het vaderlandse maatschappelijk werk.

de lezing

In Maatwerk nummer 2 van 2010 is een verkorte tekst van de lezing gepubliceerd, getiteld Brandende kwesties, maatschappelijk werken in een veranderende omgeving, pp. 2-5.

Lia van Doorn, co-referaat Lou Jagt, Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving. Marie Kamphuis-lezing 2009. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.

ISBN 978-90-313-7637-7


Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen

De afgelopen jaren was ik bij de jaarcongressen van het maatschappelijk werk. Tijdens deze dagen wordt altijd geanimeerd en met overgave gesproken over allerlei zaken die het microniveau van het beroep aangaan. Over methodische principes en werkwijzen, gericht op het een-op-eencontact tussen hulpverlener en cliënt. Interessant en leerzaam. Wat me daarbij echter opvalt, is dat de maatschappelijk werkers deze jaarcongressen – de enige keer per jaar dat ze met zoveel collega’s bij elkaar zijn – nauwelijks aangrijpen om te spreken over de grote maatschappelijke ontwikkelingen en politieke beleidslijnen die op hen afkomen. 
 
Lees hier verder.
andere lezingen...

Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende samenleving

De MKS Lezing 2009 werd gehouden op donderdag 19 november 2009 bij Movisie door dr. Lia van Doorn, lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.