lezing 2017
Marcel Spierts
15 maart 2017 - De Dag van de Sociaal Werker 

Na een korte inleiding door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters waarin ook Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting aan het woord kwam, hield Marcel Spierts zijn pleidooi voor een democratisch sociaal werk. Om het verschil te maken hebben sociaal werkers visie en vakbekwaamheid nodig. Dat vraagt in de toekomst om reflectieve en innovatieve professionals die vragen durven te stellen over het beleid en nieuwe ideeŽn ontwikkelen, bijvoorbeeld over hun bijdrage aan een democratischer samenleving. De tekst van de lezing kan hier gedownload worden.

de lezing

Vandaag vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Verkiezingen heten een feest van de democratie te zijn. Is er een beter moment denkbaar om het over sociaal werk en democratie te hebben? Bij verkiezingen worden tegenstellingen uitvergroot. Bij deze verkiezingen misschien wel meer dan ooit. Twee kwesties hebben het debat in de aanloop naar deze verkiezingen gedomineerd. Op de eerste plaats de toekomst van onze verzorgingsstaat. Kunnen we in een globaliserende wereld een fatsoenlijke verzorgingsstaat overeind houden? Op de tweede plaats de polarisatie in de samenleving. Hoeveel verdeeldheid kan een samenleving verdragen? Verdeeldheid tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen jongeren en ouderen, tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond. Ook de verbinding tussen beide kwesties kwam volop aan bod. Populisten zien verzorgingsstaat en immigratie als onverenigbare grootheden. Ze willen de toegang van migranten, asielzoekers en vluchtelingen tot de verzorgingsstaat beperken. Anderen benadrukken daarentegen juist de verbindende rol van de verzorgingsstaat (Kremer 2016).

Lees hier verder.


Een bewerking van de lezing staat in het februarinummer van Vakblad Sociaal Werk.

Spierts, M.  (2017). Democratische professionals: Sociaal werkers nemen stelling zonder vooringenomen standpunt. Vakblad Sociaal Werk, 18(3), 31-33. https://doi.org/10.1007/s12459-017-0050-5 


andere lezingen...
Pleidooi voor een democratisch sociaal werk
Marcel Spierts is zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur. Hij werkte lang als docent en onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. In 2014 promoveerde hij op de professionalisering van sociaal-culturele beroepen, zoals sociaal-cultureel werkers, jongerenwerkers, vormingswerkers en opbouwwerkers. Tijdens het congres werd ook zijn nieuwste publicatie gepresenteerd, Visie en bekwaamheid maken het verschil: Over professionele besluitvorming in het sociaal werk, dat hij samen schreef met MariŽl van Pelt, Evert van Rest en Sanneke Verweij.